Trang chủ Kiến thức Nano bạc, phân bón hữu cơ (Algastar) và axit salicylic – 3 Sự kết hợp hoàn hảo tạo nên phân bón lá

Nano bạc, phân bón hữu cơ (Algastar) và axit salicylic – 3 Sự kết hợp hoàn hảo tạo nên phân bón lá

Nano Việt
Xuất bản: Cập nhật 267 views

Một thí nghiệm được tiến hành để kiểm tra ảnh hưởng của việc phun phân bón lá nano bạc, phân hữu cơ và chất điều hòa sinh trưởng đối với sự phát triển sinh dưỡng của cây hướng dương.

Kết quả cho thấy rằng phun qua lá nano bạc 50 mL/L , phân hữu cơ (Algastar) 1,5 g/L  và axit salicylic 120 mg/L  có tác động tích cực đến số lá, số cành và hàm lượng carbohydrate trung bình của lá. Không có sự tương tác đáng kể nào giữa nano bạc, phân bón hữu cơ và axit salicylic trên tất cả các tính trạng được nghiên cứu của hướng dương.

Nano bạc, phân bón hữu cơ (Algastar) và axit salicylic - Sự kết hợp hoàn hảo tạo nên phân bón lá

1. Giới thiệu

Cây hướng dương có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Đây là loài cây thảo sống khoảng một năm, thân to thẳng có lông cứng, thường có đốm, cao 1-3 m. Lá to, thường mọc so le, có cuống dài, phiến lá hình trứng đầu nhọn, phía dưới hình tim, mép có răng cưa, hai mặt đều có lông trắng. Cụm hoa đầu lớn, đường kính 7-20 cm, bao chung hình trứng;

Hoa hình lưỡi, ngoài màu vàng; các hoa lưỡng tính ở giữa màu tím hồng. Cây ra hoa vào mùa đông, mùa xuân. Thời gian ra hoa tại châu Âu thường là từ cuối tháng 6 / tháng 7 đến tháng 9.

Cây hướng dương là cây trồng quan trọng để sản xuất dầu sau cây đậu phộng (Arachis hypogaea L.) và đậu tương (Glycine max L.) và sản lượng hạt hướng dương toàn cầu đã tăng từ 26-31 triệu tấn trong giai đoạn 2004-2006 [2,3] .Các hạt nano bạc có tác dụng tích cực đến quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

1.1. Nano Bạc

Nano Bạc hay Nano Ag+ có kích cỡ phân tử ở mức vi mô, chỉ từ 3-5 nanomet, được khai thác và phát triển từ công nghệ tiên tiến hàng đầu hiện nay. Nano bạc có thể tiêu diệt vi khuẩn an toàn và hiệu quả nhất bằng cách phá vỡ cấu trúc tế bào. Ngăn chặn sự phát triển của chúng. Nhờ có khả năng tuyệt vời ấy, công nghệ Nano Ag+ được ứng dụng hiệu quả trong y tế và đời sống hàng ngày.

Gần đây, Nano Bạc được sinh tổng hợp đã cho thấy một tác động đáng kể đến sự nảy mầm của hạt và gây ra sự tổng hợp protein và carbohydrate, AgNPs cũng đã tăng cường sự nảy mầm của hạt và sự phát triển của cây con.

AgNPs đã làm tăng đặc điểm sinh trưởng của thực vật (chiều dài chồi và rễ, diện tích lá) và các thuộc tính sinh hóa (chất diệp lục, hàm lượng carbohydrate và protein) [6].

1.2. Phân bón hữu cơ (algastar)

Mặt khác, phân bón hữu cơ (Algastar) cũng được coi là một loại phân bón hữu cơ, tự nhiên chiết xuất từ ​​các chất chiết xuất từ ​​biển là các axit amin trong tự nhiên và các kích thích tố tự nhiên và nó bao gồm nitơ (1%), kali (18%) axit alginic hơn hơn 10%, lưu huỳnh 1,3%, chất điều hòa sinh trưởng thực vật và chất hữu cơ 45%.

Phân bón hữu cơ góp phần làm tăng tỷ lệ nảy mầm, cho cây con khỏe, tăng năng suất và chất lượng quả, phù hợp với mọi loại cây trồng.

1.3. Axit salicylic

Axit salicylic (SA) hoặc axit ortho-hydroxy benzoic được biết đến là một trong những chất có thể ảnh hưởng đến sự phát triển sinh lý khác nhau của thực vật và có thể đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh sự tăng trưởng và năng suất của chúng.

Axit salicylic được coi là chất điều hòa sinh trưởng nội sinh của hợp chất phenolic có tác dụng kích thích sự phát triển hình thái của cây trồng [7].

Vì vậy, mục đích của nghiên cứu này là tìm ra hiệu quả của việc phun nano bạc trên lá, phân bón hữu cơ và axit salicylic đơn lẻ và kết hợp trong việc cải thiện sự phát triển sinh dưỡng bao gồm một số đặc điểm hình thái và hàm lượng carbohydrate (Helianthus annuus L.).

2. Kết quả và thảo luận về nano bạc

2.1. Số lá trung bình

Kết quả cho thấy nano bạc có ảnh hưởng đáng kể đến số lá trung bình (xem Bảng 1). Số lượng lá trung bình tăng đều đặn là do nồng độ của các hạt nano bạc tăng từ 25 mL/L lên 50 mL/L và số lượng lá trung bình tăng từ 21,93 lên 24,15. Số lượng lá cao nhất được ghi nhận ở những cây được phun 50 mL/L hạt nano bạc.

Phân hữu cơ (Algastar) cũng có ảnh hưởng đáng kể đến số lượng lá trung bình. Tương tự như vậy, số lượng lá trung bình tăng đều đặn do mức độ gia tăng của các loại bột hữu cơ.

Số lượng lá tối đa được đếm với 1,5 g/L (23,52) phân hữu cơ so với 0,75 g/L (21,37) và đối chứng (17,41) tương ứng. Bên cạnh đó, việc sử dụng salicylic axit ở các mức độ khác nhau dẫn đến số lượng lá trung bình cao. Số lượng lá tối đa (22,81) được ghi nhận với 120 mg/L axit salicylic so với 60 mg/L axit salicylic và đối chứng cho thấy lần lượt là 21,11 và 18,37 lá.

Nano-bac-phan-bon-huu-co-(Algastar)-va-axit-salicylic-Su-ket-hop-hoan-hao-tao-nen-phan-bon-la

Bảng 1. Đại diện cho ảnh hưởng của nano bạc (mL / L), phân hữu cơ (Algastar) (g / L) và axit salicylic (mg / L) và tương tác hai và ba của chúng trên số lượng lá trung bình

2.2. Ảnh hưởng của nano bạc đến số nhánh

Ảnh hưởng của nano bạc, algastar và axit salicylic và cùng với sự tương tác của chúng có ý nghĩa đối với số lượng nhánh ở cây hướng dương. Nano bạc làm tăng số lượng cành 11,50 khi tỷ lệ đạt đến nồng độ 50 mL / L, khác biệt đáng kể so với việc sử dụng nồng độ 25 mL / L (8.15), so với đối chứng (3,63).

Phân hữu cơ cũng đạt được sự gia tăng đáng kể về số lượng cành khi sử dụng nồng độ khác 1,5 g / L (9,59), khác biệt có ý nghĩa so với sử dụng 0,75 g / L (7,67) so với đối chứng (5,78).

Tác động tương tác giữa nồng độ phân hữu cơ và axit salicylic cũng cho thấy rằng tất cả các kết hợp phân hữu cơ (0,75 và 1,5 g / L) với nồng độ axitsalicylic (60 và 120 mg / L) dẫn đến số nhánh nhiều hơn đối chứng ( 4,44) hoặc với việc sử dụng 60 hoặc 120 mg / L axit salicylic không có phân hữu cơ là 5,67 và 7,22 một cách chọn lọc.

Không có tác động tương tác giữa các hạt Nano bạc, phân bón hữu cơ và axit salicylic trên số nhánh của hướng dương.

Nano-bac-phan-bon-huu-co-(Algastar)-va-axit-salicylic-Su-ket-hop-hoan-hao-tao-nen-phan-bon-la

Bảng 2. Biểu diễn ảnh hưởng của nano bạc (mL / L), phân hữu cơ (Algastar) (g / L) và axit salicylic (mg / L) và tương tác hai và ba của chúng đối với số nhánh

2.3. Hàm lượng carbohydrate trong lá (%0)

Kết quả trong Bảng 3 cho thấy carbohydrate trong lá đã tăng lên đáng kể khi liên tiếp tăng nồng độ của các hạt nano bạc khi nó đạt tới 46,78% khi nó được xử lý với 50 mL / L, khác biệt đáng kể so với nồng độ 25 mL / L ( 42,59%) và xử lý đối chứng lên tới 36,89% tương ứng. Việc sử dụng phân hữu cơ (Algastar) cho thấy tác dụng của carbohydrate trên lá đạt 44,67% khi sử dụng 1,5 g / L, khác với nồng độ ít hơn 0,75 g / L, và nó cho 43,04%.

Bên cạnh đó, nó có thể đại diện cho tác động của nano bạc (mL / L), phân bón hữu cơ (Algastar) (g / L) và axit salicylic (mg / L) (xem Bảng 3) và tương tác hai và ba của chúng đối với hàm lượng carbohydrate trong lá (%) cản trở quá trình sinh tổng hợp ethylene làm tăng sinh trưởng của cây, đặc biệt là số lá và số cành trung bình của lá [10].

Việc bón phân hữu cơ làm tăng sự phân chia và kéo dài tế bào mà không cản trở quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng và nó mang lại kết quả tốt hơn do dinh dưỡng tốt hơn. Do đó, nó đã cải thiện hình thái của cây trồng đặc biệt là số lá và số cành trung bình [11,12,13].

Nano-bac-phan-bon-huu-co-(Algastar)-va-axit-salicylic-Su-ket-hop-hoan-hao-tao-nen-phan-bon-la

Bảng 3: Ảnh hưởng của nano bạc (mL / L), phân hữu cơ (Algastar) (g / L) và axit salicylic (mg / L) và tương tác hai và ba của chúng đối với hàm lượng carbohydrate trong lá

Sự cải thiện này trong tổng hàm lượng cacbohydrat do bón phân hữu cơ qua lá có thể là do phương thức hoạt động của các nguyên tố vĩ mô và vi lượng để tăng cường hoạt động quang hợp và các enzym chuyển hoá cacbohydrat [17,18].

Ứng dụng SA có thể kích hoạt quá trình tiêu thụ trao đổi chất của đường hòa tan để tạo thành các thành phần tế bào mới như một cơ chế để kích thích sự phát triển của cây hướng dương.

Các sắc tố quang hợp được tăng lên khi phản ứng với các xử lý axit salicylic và do đó chúng tăng cường sinh tổng hợp đáng kể tổng carbohydrate (Bảng 3) được sử dụng trong quá trình sinh trưởng của cây hướng dương. Những kết quả này phù hợp với những phát hiện của Dawood và cộng sự. [19].

3. Kết luận hiệu quả của nano bạc

Nano bạc, algastar và axit salicylic có tác động tích cực đến sự phát triển của hướng dương dù đơn lẻ hoặc kết hợp. Nồng độ cao của nano bạc được phun qua lá, chất hữu cơ và chất sinh học tăng trưởng đã làm tăng số lượng lá và số nhánh của hướng dương trong khi 50 mL / L nano bạc với 1,5 g / L phân hữu cơ đã làm tăng hàm lượng carbohydrate trong lá so với các loại khác tương tác.

Nguồn: Effect of Foliar Spray of Nano Silver and Organic Fertilizer (Algastar) and Salicylic Acid on Some Morphological Characteristics and Carbohydrate Content in (Helianthus annuus L.)

A. M. Yaseen, Merzah S. Khalidah, Shleba Basim and Mazeil H. Wasan

Department of Biology, College of Education, Al – Qadisiya University, Iraq.

College of Medicine, Wasit University, Iraq.

Ministry of Higher Education and Scientific Research, Iraq.

Department of Biology, College of Science, Wasit University, Iraq.

Authors’ contributions

This work was carried out in collaboration between all authors. All authors read and approved the final manuscript.

Article Information

DOI: 10.9734/JAERI/2016/25694

Editor(s): (1) Monica Rosa Loizzo, Department of Pharmacy, Health Sciences and Nutrition of University of Calabria, Italy.

Reviewers:

(1) Kalipada Pramanik, Visva-Bharati University, India.

(2) Nazimah Maqbool, University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan.

(3) Chris Obioma Nwoko, School of Environmental Sciences, Federal University of Technology, Owerri,   Nigeria.

(4) Nurhidayatullaili Muhd JUlkapli, University of Malaya, Malaysia.

(5) Fahmida Khan, National Institute of Technology Raipur, Chhattisgarh, India.

Complete Peer review History:

http://www.sciencedomain.org/review-history/16447

 

 

Related Posts

Trang web này sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi sẽ cho rằng bạn đồng ý với điều này, nhưng bạn có thể chọn không tham gia nếu muốn. Chấp nhận Đọc thêm

error: Content is protected !!
0907 771 622